Toto je Bartolomej. Je láskavý, múdry, uvážlivý a perfektný priateľ.
Je schopný vyriešiť aj tie najkomplikovanejšie každodenné hádanky.