Toto je Vakson. Je dobre vychovaný, vzdelaný pes s analytickým myslením, šikovný a veľmi šťastný.