Toto je Basik. Je zvedavý a talentovaný kocúr, elegantný gentleman a veľký cestovateľ.